bg header new

Het overleg tussen huurders en verhuurders is geregeld in de Wet op het Overleg tussen Huurders en Verhuurders, kortweg de Overlegwet genoemd. Verder zijn er ook rechten voor huurdersorganisaties neergelegd in de Woningwet 2015.

Het is ook toegestaan voor huurders en verhuurders om buiten deze regelingen om, nadere afspraken te maken hierover.
Tussen HBO De Peel en Woningbouwvereniging Bergopwaarts bestaat een zogenaamde Samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over de overlegprocedure en de wijze waarop en waarover HBO De Peel advies uit kan brengen.
Wanneer u meer wenst te weten over de afspraken die Bergopwaarts en HBO De Peel hierover hebben gemaakt kunt u dat via de volgende link lezen: Overleg en Advies.
Daarin treft u niet alleen aan hoe deze zaken op formele wijze zijn geregeld, maar ook op welke wijze overleg en advisering er in de praktijk aan toe gaat.

Het bestuur van HBO De Peel