bg header new

Aedes publiceert Corporatie in Perspectief

De volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2017 zijn beschikbaar. Het betreft de Versie I, van 31 januari 2019. Aedes publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP. Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties in 2018, over het boekjaar 2017, aanleverden bij de Autoriteit Woningcorporaties. De toezichthouder leverde die vervolgens aan bij het Aedes-benchmarkcentrum van Aedes. 

In de publicatie zijn de prestaties van Bergopwaarts te vergelijken met het landelijk beeld.

Hier vindt u: Corporatie in perspectief