bg header new

hp2021 3 cover webOok huurders en verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan (onder andere) meer hitte en zwaardere regenval. In Huurpeil 3 een dossier over klimaatadaptatie. Verder achtergronden over discriminerend woonbeleid, de verhuurdervergunning en de herziene Woningwet.


In juli stroomden in het noordwestelijk binnenland
van Midden-Europa meerdere rivieren en beken over.
Meer dan 200 mensen kwamen om bij de natuurramp,
van wie zeker 180 in Duitsland en 41 in België.

De Woonbond 3 september 2021

Lees meer

­