bg header new

huurverlaging huurbevriezingAedes en de Woonbond hebben voor 2020 nieuwe afspraken uitgewerkt voor huurbevriezing of verlaging voor sociale huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur.

 

 


Voor 2020 is de liberalisatiegrens voor de sociale huurwoningen vastgesteld op € 737,-. Bergopwaarts heeft in zijn bezit nog ruim 30 woningen die huren hebben die boven deze grens liggen. Bij mutatie worden deze huren naar het niveau van de sociale huren gebracht, in dit geval meestal de maximale huur voor sociale huurwoningen bij Bergopwaarts, € 684,- (prijspeil 2019). Het probleem van sociale huurders die een relatief hoge huur hebben bij een laag inkomen kan dus, bij huurders van Bergopwaarts, alleen maar in deze categorie voorkomen. Gebleken is in het verleden dat wanneer een huurder met een dergelijk probleem bij Bergopwaarts aanklopt daar een open oor voor is en zo mogelijk een regeling kan worden getroffen.

De Woonbond publiceert over dit onderwerp uitgebreid. Lezen? HUURVERLAGING EN BEVRIEZING

­