bg header new

logo hboHuurders bij een woningcorporatie worden financieel zeer, zeer, zééééér onrechtvaardig behandeld door deze en de de voorgaande regeringen. Zonder enige rechtvaardiging of verantwoording daarover wordt het geld dat huurders maandelijks inbrengen bij hun woningcorporatie afgeroomd ten behoeve van de schatkist van het rijk. Onbegrijpelijk!!!

 

De trouwe lezer van ons nieuws weet direct waarover we het hier hebben. De zeer onrechtvaardige extra belasting voor de huurders bij een woningcorporatie die men nog steeds Verhuurdersheffing durft te noemen. Minister Blok (het kost moeite om zijn naam te noemen) stelde deze huurders belasting in 2013 in. Wanneer je ziet dat zo'n 98% van de inkomsten van onze verhuurder Bergopwaarts uit huuropbrengsten bestaat, heb je recht van spreken wanneer je stelt dat dit het geld van de huurders is. Met dat geld moet van alles gedaan worden. Er moet nieuw gebouwd worden, er moet onderhoud gepleegd worden, de woningcorporatie moet financieel overeind worden gehouden en een hele rits van uitgaven die in het belang van de corporatie en haar huurders zijn.
Als directie en medewerkers van een dergelijke corporatie hun best doen, vooral het belang van de huurders voorop stellen en zich niet gedragen zoals een voormalig directeur-bestuurder van Vestia dit deed, gaat het over het algemeen wel goed. De huurders van Bergopwaarts kunnen op dit gebied best redelijk tevreden zijn denken wij. Tot zover de feiten.

Wat doet de overheid nu?
In 2013 wordt door de VVD/PvdA(schaam je) regering het besluit genomen te gaan graaien in de financiën van de woningcorporaties onder de naam Verhuurdersheffing. We durven het hier bijna niet te zeggen maar vanaf dat moment tot op heden roofde de regering 8 miljard euro, ja, €8.000.000.000, totaal uit de geldmiddelen van de corporaties, lees: het geld van de huurders. Wij dagen hier iedereen uit om ook maar enige rechtvaardiging van het roven van het geld van de huurders ten behoeve van de schatkist van het rijk aan te tonen. Je mag toch wel stellen dat de huurders van woningen bij een woningcorporatie het in algemene zin niet al te breed hebben. Was dat wel zo dan kochten ze wel een huis. En hoe kan het dan zo zijn dat deze wat minder bedeelde groep inwoners van Nederland toch worden geconfronteerd met het feit dat minimaal 3 maanden huur die zij betalen rechtstreeks in de schatkist van deze regering verdwijnt. Ongelofelijk maar waar.

Wat is het gevolg?
Het gevolg is dat we op dit moment te maken hebben met, zoals wordt geschreven, een wooncrisis. Té weinig woningen voor diverse mensen in diverse situaties. Als nu de Nederlandse woningcorporaties vanaf 2013 tot op heden voor 8 miljard euro, ja, € 8.000.000.000, nieuwe woningen hadden gebouwd dan zou er van een wooncrisis totaal geen sprake zijn geweest.
Wat mogen we dus op het conto van deze en de vorige regering schrijven: zij hebben een forse extra belasting van € 8.000.000.000 opgelegd aan een flink gedeelte van haar onderdanen, meergenaamd huurders van sociale woningen - die tot de vaak minder bedeelde categorie behoren - en zij hebben een wooncrisis veroorzaakt. Niet iets om trots op te zijn zo denken wij. 

Nog meer ongelijkheid
Het is niet alleen zo dat de sociale huurders een onrechtvaardige belasting opgelegd krijgen, in vergelijking met de particuliere verhuurders is er nog een ander licht op deze zaak te werpen. "Woningcorporaties betalen 10 keer meer belasting als particuliere verhuurders". Onder deze kop publiceerde Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties een artikel. Mocht u belangstelling voor dat artikel hebben dan kunt u dat bereiken via de volgende (externe) link: WONINGCORPORATIES BETALEN 10 KEER MEER BELASTING ALS PARTICULIERE VERHUURDERS.

­