bg header new

enveloppen dienst toeslagenOp 1 januari 2020 treedt een wetswijziging in werking waardoor zo'n 115.000 huishoudens recht krijgen op huurtoeslag

 

 



De achterliggende oorzaak van dit goede nieuws is gelegen in een wetswijziging in de Wet op de huurtoeslag. Tot op heden is het zo dat het recht op huurtoeslag afhankelijk is van een harde inkomensgrens. Die grens wordt jaarlijks aangepast. Op dit moment is het nog zo dat het recht op huurtoeslag vervalt wanneer je ook maar 1 euro meer aan inkomen hebt als deze grens die, bijvoorbeeld voor een eenpersoonshouden, dit jaar op € 22.700,- ligt.

Wat gaat er veranderen?
Die harde inkomensgrenzen gaan vervallen. Daarvoor in de plaats gaat de hoogte van de huurtoeslag geleidelijk minder worden wanneer het inkomen hoger wordt.

Circulaire van de minister
De circulaire van de minister over de nieuwe parameters voor diverse inkomensgrenzen is intussen ook gepubliceerd. Over de wijziging in de toepassing van de grenzen voor huurtoeslag is daar onder andere dit in te lezen:
2.2 Vervallen maximale inkomensgrenzen huurtoeslag
Per 1 januari 2020 vervallen de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag. Hierdoor wordt de huurtoeslag geleidelijker en over een langer inkomenstraject afgebouwd. Met deze wijziging verdwijnt de situatie waarbij bij een beperkte stijging van het inkomen ineens de volledige huurtoeslag vervalt, met veelal (hoge) terugvorderingen tot gevolg. Door het vervallen van de maximale inkomensgrenzen loopt de huurtoeslag door tot bij een hoger inkomen.
Wanneer u belangstelling heeft voor de hele circulaire van de minister over dit onderwerp kunt u deze middels deze (externe) link bereiken: PARAMETERS HUURTOESLAG, PASSEND TOEWIJZEN etc.

Artikel van de Woonbond
De Woonbond publiceerde over deze materie een artikel waarin ook de mogelijkheid wordt geboden om via een link naar de Belastingdienst te bekijken of u voor huurtoeslag in aanmerking komt. Belangstelling voor dit artikel? U kunt het bereiken via deze (externe) link: RECHT OP HUURTOESLAG?

 

­