bg header new

handboek hoplusVandaag (23 mei 2019) verschijnt het Handboek Huurdersorganisatie-Plus, de nieuwe Woonbondgids voor huurdersorganisaties die zich willen versterken en vernieuwen.

Het Handboek Huurdersorganisatie-Plus, dat de opvolger is van het achtdelige Handboek Huurdersorganisaties uit 2010/2011, bestaat uit tien hoofdstukken die parallel lopen aan de tien ‘bouwstenen’ voor het goed functioneren van huurdersorganisaties van het Woonbondproject Huurdersorganisatie Plus.

Vernieuwen en versterken
Het project Huurdersorganisatie Plus (HO+), dat onlangs werd afgerond, was bedoeld om huurdersorganisaties te helpen zich te vernieuwen en te versterken. Dit was een vurige wens van veel huurdersorganisaties in de corporatiesector, door de komst van de Woningwet 2015. Met deze wet hebben huurdersorganisaties een grote invloed en een gelijkwaardige positie bij het maken van lokale prestatieafspraken in de volkshuisvesting, samen met woningcorporaties en gemeenten. Maar meer invloed brengt ook meer taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit boek gidst hen hier doorheen.

Tien hoofdstukken
In het boek komt aan de orde hoe je een huurdersorganisatie op een goede manier bestuurt, hoe je huurders actief krijgt, hoe je op een goede manier communiceert, hoe je de financiën op een goede manier regelt, je kennis en vaardigheden vergroot, overlegt met de verhuurder en de gemeente, hoe je een goede inbreng in de prestatieafspraken kunt leveren, hoe je je kunt vernieuwen en versterken en hoe je betaalde ondersteuning kunt regelen.

Ook voor commerciële sector
Hoewel een aantal hoofdstukken speciaal bedoeld zijn voor huurdersorganisaties in de corporatiesector, is het Handboek zeker ook geschikt voor huurdersorganisaties in de particuliere en commerciële huursector.

Te koop in de webwinkel
Het Handboek Huurdersorganisatie Plus is te koop in de webwinkel. Het kost € 24,90 voor Woonbondleden en € 39,90 voor niet-leden.

(De Woonbond 23 mei 2019)

Noot HBO De Peel
In dit handboek is op pagina 25 de werkwijze van ons bestuur, HBO De Peel, als een voorbeeld weergegeven. Wanneer u belangstelling heeft voor deze omschrijving verwijzen wij u naar het afzonderlijke artikel dat wij hierover hebben gepubliceerd en in het Nieuws van HBO De Peel te vinden is.

Het bestuur van HBO De Peel

­